Jesteś tutaj

Komunikat dotyczący projektu „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Szanowni Mieszkańcy Augustowa biorący udział w projekcie,

Informujemy, iż w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” w terminie zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta wynosi 2 588 544,00 zł. Zakładany budżet na to zadanie został oszacowany na poziomie 1 948 708,52 zł. Tym samym oferta przekracza zakładany budżet o 639 835,48 zł. Wszelkie koszty przekraczające zakładany budżet projektu zostaną rozłożone proporcjonalnie na każdego mieszkańca uczestniczącego w projekcie.

Rzeczywistą kwotę udziału finansowego w kosztach realizacji projektu uwzględniającą należny podatek VAT wyliczony zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017r. przedstawia tabela w załączeniu.

Do wszystkich Mieszkańców biorących udział w projekcie zostanie dostarczony list z wyjaśnieniami wraz z aneksem do umowy.

Tym samym informujemy również, iż Urząd Miejski w Augustowie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania. Pozytywna decyzja Zarządu Województwa oznaczać będzie, iż koszt finansowego wkładu mieszkańca ulegnie zmniejszeniu. Niestety na chwilę obecną nie możemy potwierdzić, iż dofinansowanie zostanie zwiększone.

Wszelkich informacji odnośnie nowych warunków umowy oraz projektu udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

 

 

 
 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon wymiana_piecow_i_palenisk_weglowych.pdf281.94 KB