Jesteś tutaj

ZP.271.55.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.55.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 09-11-2018 r. do godz.10:00.

LINKI