Jesteś tutaj

ZP.271.34.2018 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 22.181.194,00 złotych”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.34.2018 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 22.181.194,00 złotych”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,16-300 Augustów, do dnia 20-08-2018 r. do godz.10:00.

 

LINKI