Jesteś tutaj

OCENA SANITARNA WODY

OCENA SANITARNA WODY  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 16.05.2023 r. z  Wodociągu Augustów,

stwierdza, że: woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ocena sanitarna wody192.08 KB