Jesteś tutaj

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
  2. Dokument tożsamości /do wglądu/.

Opłaty:

- 22,00 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
- 33,00 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
- 22,00 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony na druku wielojęzycznym,
- 24,00 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- 24,00 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul.  Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi:

Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej /dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki/, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu /wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp./.

Podstawa prawna:

Art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870