Jesteś tutaj

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

Przyjdź osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnij wniosek na miejscu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek /na miejscu w USC - wydruk generowany z Systemu Rejestrów Państwowych/.
  2. Dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków /do wglądu/.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul.  Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.
  • Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa matki nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka /złożonych, np. przy zawarciu małżeństwa, ustaleniu ojcostwa albo uznaniu ojcostwa/.
  • Nadanie dziecku nazwiska przysługującego dzieciom z aktualnego małżeństwa ojca nie jest możliwe, gdy nosi ono nazwisko matki albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca, na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka. 
  • Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska można złożyć w dowolnym USC albo przed polskim konsulem.

Podstawa prawna:

  • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j. z późn. zm.),
  • Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870