Jesteś tutaj

Sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
  2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu czterech miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Przedmiotem zbycia może być nieruchomość w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4