Jesteś tutaj

Sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieoznaczony.
 3. Oświadczenie.

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta (pok. 101)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
drugie piętro
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później, niż w ciągu sześciu miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Sprzedaż lokalu może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu, czyli osoby, z którą zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXIX/182/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. poz. 47)
 • Uchwała XXI/180/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1737)

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 2. Oświadczenie

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)