Jesteś tutaj

Opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Od dnia 4 maja 2021 roku na terenie Miasta Augustowa  pobiera się opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVI/292/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4070).