Jesteś tutaj

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w dotychczasowym  użytkowaniu wieczystym.
  2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w dotychczasowym  użytkowaniu wieczystym.

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu trzech miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w dotychczasowym  użytkowaniu wieczystym.

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4