Jesteś tutaj

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.
 2. Załączniki:
  - dokumenty określone w art. 37 ust. 1, 2 oraz 7 ustawy z dn. 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).
 3. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu/.

Opłaty:

 - 39,00zł - opłata skarbowa za wydaną decyzję

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni /po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego/,a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Jeżeli akt nie zawiera wszystkich wymaganych danych, podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny lub na podstawie zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 2. Uzupełnienie daty lub godziny zgonu w akcie zgonu podlega drodze sądowej.
 3. Po uzupełnieniu aktu kierownik USC wydaje odpis zupełny aktu. Uważa się, że jest on wydany na wniosek.
 4. Ze względu na złożony charakter sprawy prosimy o wcześniejszą konsultację z Kierownikiem USC w celu nadania odpowiedniego toku sprawie.

Podstawa prawna:

Art. 37 i 43 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik

Tel. 87 643 28 83;
barbara.puczylowska@urzad.augustow.pl
usc@urzad.augustow.pl
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38; kom.: 532 343 870