Jesteś tutaj

Opłata od posiadania psów

Od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Miasta Augustowa  nie pobiera się opłaty od posiadania psów .

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
  2. Uchwała Nr XVII/149/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/97/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty od posiadania psów (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2015 roku poz. 4290).