Jesteś tutaj

Sporządzenie aktu zgonu

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

Przyjdź osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i zgłoś zgon członka rodziny.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
  2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby sporządzającej zgon
- dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłaty skarbowej. 
 
Przy rejestracji zgonu wydawany jest 1 bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu, każdy następny odpis podlega opłacie skarbowej: 
  • odpis skrócony - 22 zł,
  • odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł,
  • odpis zupełny - 33 zł.
 
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie3
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu.
 
Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin od dnia zgonu. 
 
Akty zgonu sporządzane są poza kolejką.
 
Osoba zgłaszająca zgon proszona jest o podanie następujących danych dotyczących osoby zmarłej, których nie zawiera dowód tożsamości: imiona i nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny [kawaler/panna, żonaty/zamężna, żonaty/zamężna pozostający(a) w separacji, wdowiec/wdowa, rozwiedziony(a)] oraz imiona, nazwisko i nazwisko rodowe współmałżonka.
 
Dla dzieci martwo urodzonych, dla których z powodu niemożności wystawienia przez podmiot leczniczy karty urodzenia, nie sporządzono aktu urodzenia, lekarz wydaje kartę zgonu, która jest podstawą pochowania dziecka (aktu zgonu nie sporządza się).

Podstawa prawna:

Art. 47, 92 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.)

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870