Jesteś tutaj

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (patrz: załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
  2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o rewitalizacji i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
  3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku (zwolnieni z opłaty skarbowej od pełnomocnictwa są małżonkowie oraz krewni w linii prostej).
  4. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, wyślij pocztą lub za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia (instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/Cms/Instrukcja ).
  5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 7 dni od daty złożenia/dotarcia wniosku.
  6. Zaświadczenie o rewitalizacji zostanie dostarczone pocztą lub możesz je odebrać osobiście w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Augustowie.
  7. Podczas odbioru zaświadczenia o rewitalizacji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

 

OPŁATY:

17,00 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

17,00 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 

WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA MOŻNA WPŁACAĆ:

- w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -14.00)

- w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa

- przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 33

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Urząd Miejski w Augustowie

Biuro Obsługi Klienta

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

 

MIEJSCE ODBIORU:

Urząd Miejski w Augustowie

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

lub
za pośrednictwem poczty

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 217 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

 

SPRAWĘ PROWADZI:

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pokój nr 404, tel. 87 643 80 61, 532 364 013