Jesteś tutaj

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
 2. Załączniki:
  - dokumenty określone w art. 35 ust. 1, 2 oraz 7 ustawy z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 t.j.): uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów wnioskując na podstawie materiałów archiwalnych, bądź zagraniczny dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu/.

Opłaty:

- 39,00 zł - opłata skarbowa za wydaną decyzję 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Auustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Jeżeli akt zawiera błędy, podlega sprostowaniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny lub na podstawie zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 2. Po sprostowaniu aktu kierownik USC wydaje odpis zupełny aktu. Uważa się, że jest on wydany na wniosek.
 3. Ze względu na złożony charakter sprawy prosimy o wcześniejszą konsultację z Kierownikiem USC w celu nadania odpowiedniego toku sprawie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 t.j.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Jolanta Komor - Kierownik

Tel. 87 643 28 83;
jolanta.komor@urzad.augustow.pl
usc@urzad.augustow.pl
Barbara Puczyłowska
Tel. 87 643 42 38; kom.: 532 343 870