Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 4. Odbierz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości /do wglądu/.
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka zza granicy.
 3. Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC /dokument jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego/.
 4. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia/.

Opłaty:

- 38,00 zł - opłata skarbowa za wydane zaświadczenie 
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Do wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą należy przedłożyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest sześć miesięcy od daty wydania.
 • O wydanie zaświadczenia można ubiegać się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub Polskim Konsulacie.
 • Konsulowi należy dodatkowo złożyć:
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (ustaniu, unieważnieniu)- dotyczy osoby rozwiedzionej.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870