Jesteś tutaj

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

Przyjdź do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnij na miejscu wniosek o przyjęcie oświadczenia generowany przez System Rejestrów Państwowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu/.
 2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia /na miejscu w USC – wydruk generowany z Systemu Rejestrów Państwowych/.

Opłaty:

- 11,00 zł - opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 • Osoba, która zmieniła nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy.
 • Można powrócić jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego małżeństwa. Inne opcje są możliwe na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 • Oświadczenie o powrocie do nazwiska przedmałżeńskiego można złożyć przed każdym kierownikiem USC albo konsulem. Jeśli jest składane w innym USC niż ten, w którym figuruje akt małżeństwa, kierownikowi USC należy przedłożyć wyrok rozwodowy z klauzulą określającą datę uprawomocnienia się wyroku. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC w celu naniesienia wzmianki o zmianie nazwiska. 

Podstawa prawna:

 • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j. z późn. zm.)
 • Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870