Jesteś tutaj

Przyznanie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego lokalu

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Augustowskim TBS „KODREM” Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów.
 3. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu.

Miejsce odbioru:

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony, zaś umowę najmu socjalnego lokalu na czas oznaczony.
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego i umowa najmu socjalnego lokalu może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz spełnia kryteria określone w Uchwale Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego i umowa najmu socjalnego lokalu może być wypowiedziana, na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Ustawa z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

Sprawę prowadzi:

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów.