Jesteś tutaj

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
  2. Do wniosku dołącz kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikiem złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
  2. Załącznik stanowiący kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której kolorem należy wyróżnić budynek będący przedmiotem wniosku.

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Klienta (pok. 101)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru wniosku:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
drugie piętro
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później, niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn.zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)