Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
  2. Wnieś opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.
  3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Opłaty:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta (pok. 101)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
drugie piętro
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później, niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)