Informacje dodatkowe

I. Akta stanu Cywilnego sporządzone w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski

W celu możliwości pobrania odpisu aktu stanu cywilnego w innym USC niż w miejscu jego sporządzenia należy w dowolnym USC złożyć wniosek o migrację aktu do systemu BUSC – wniosek wypełnia się na miejscu i zawiera on szczegółowe dane osobowe osoby/osób, której dotyczy oraz wskazanie USC miejsca jego sporządzenia /nazwa miejscowości, powiatu i województwa/.

Okres oczekiwania na migrację aktu zależy od USC, który przechowuje dany akt stanu cywilnego. Po wpisaniu aktu do systemu BUSC akt jest do pobrania w każdym USC na terenie kraju.

Opłatę za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego pobiera ten Urząd, który go wydaje.

II. Kiedy nie trzeba przedkładać odpisów aktów stanu cywilnego?

Do czynności z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego, wydania dowodu osobistego i do zameldowania na terenie Polski nie trzeba przedkładać odpisów aktów stanu cywilnego. Dotyczy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonych w Polsce.