Jesteś tutaj

Zastrzeżenie numeru PESEL

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

 

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki. Do tego czasu można zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

 

Zastrzeganie lub cofanie zastrzeżenia numeru PESEL

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

- ma numer PESEL,

- jest pełnoletni.

Co należy przygotować

  • obywatele polscy – dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemiecy – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • obywatele Ukrainy lub małżonek obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i:

       posiadający numer PESEL ze statusem UKR bez żadnego z wyżej wymienionych dokumentów

      – inny dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

- wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Wniosek można wypełnić samodzielnie lub urzędnik może wydrukować wypełniony wniosek z systemu..

 

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pok. 203

 

Usługa jest bezpłatna. Usługa będzie zrealizowana od razu. Po przyjęciu wniosku i wprowadzeniu go do systemu wydawane jest potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można wykonać również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości