Jesteś tutaj

Dokonanie zmiany imienia dziecka

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

Przyjdź osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnij wniosek na miejscu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodziców o zmianę imienia dziecku /na miejscu w USC - wydruk generowany z Systemu Rejestrów Państwowych/.
  2. Dokumenty tożsamości rodziców /do wglądu/.

Opłaty:

- 11,00 zł - opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia /imion/  

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

  • Rodzice mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia /imion/.
  • Imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej, powinno wskazywać na płeć dziecka. 
  • Po upływie sześciomiesięcznego terminu od dnia sporządzenia aktu urodzenia, zmiana imienia może nastąpić na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
  • Zmiany imienia dziecka można dokonać tylko jednokrotnie. 

Podstawa prawna:

Art. 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870