Jesteś tutaj

Ustalenie i odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgonu)

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu: urodzenia /małżeństwa/ zgonu.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu: urodzenia /małżeństwa/ zgonu.
 2. Załączniki:
  - zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
  - posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
  - zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy; w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
  - zgłoszenie ewent. świadków zdarzenia
 3. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu/.

Opłaty:

- 39,00zł - opłata skarbowa za wydaną decyzję

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni /po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego/,a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wskazane jest wcześniejsze ustalenie toku postępowania z Kierownikiem USC, że odtworzenia dokonuje się osobiście lub z zagranicy - za pośrednictwem polskiego konsulatu lub pełnomocnika zamieszkałego w kraju.
 2. Wnioskodawca zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
 3. Wymagane dokumenty posiłkowe ustala Kierownik USC.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie, odtworzenie treści aktu: urodzenia /małżeństwa/ zgonu

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
barbara.puczylowska@urzad.augustow.pl
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870