Nadanie numeru PESEL


INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o nadanie numeru PESEL.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35,j pok. 203.
 3. Jeśli jest to wymagane pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne - dołącz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Jeśli wniosek o nadanie numeru PESEL będzie spełniał wymogi formalne otrzymasz numer PESEL.

Wymagane dokumenty:

Wniosek składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej – konkretny przepis prawa, który zobowiązuje do posiadania numeru PESEL (We wniosku wpisz podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakaś instytucja wymaga od Ciebie numeru PESEL, powinna Ci wskazać taką  podstawę)
 • dokumenty potwierdzające wskazane dane.

Jeśli jest to wymagane  formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • 17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru numeru PESEL:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Wniosek możesz złożyć również drogą elektroniczną - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Miejski w Augustowie jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Augustowie lub w braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę w Augustowie.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców). 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Wymagane załączniki do pobrania

 1. Wniosek o nadanie numeru PESEL

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl