Jesteś tutaj

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
 2. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość /do wglądu lub kopia dokumentu tożsamości w przypadku składania wniosku drogą pocztową/.
 4. Odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do uzupełnienia lub sprostowania aktu. 
 5. Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z Kierownikiem USC.

Opłaty:

- 50,00 zł- opłata skarbowa za wydaną decyzję 
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:

Do 30 dni /po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego/, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni/.

Uwagi:

 • Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w wybranym USC na terenie kraju.
 • Wnioskodawca przebywający za granicą może skorzystać z pośrednictwa polskiego konsulatu.
 • Osoba zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (również wtedy, gdy korzysta z pośrednictwa konsulatu). 

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870