Jesteś tutaj

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

INSTRUKCJA KROK PO KROKU: 

Przyjdź do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełnij wniosek generowany na miejscu przez System Źródło.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające tożsamość Jubilatów /do wglądu/.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Czynności podejmowane są na wniosek Jubilatów lub członków rodziny.
USC miejsca zamieszkania Jubilatów pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.
Odznaczenia nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody.

Podstawa prawna:

Art.19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dn.16.10.1992r. (Dz.U. Nr 90, poz.450 z 1992r. z późn. zm.), Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz.2743 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870