Jesteś tutaj

Rozgraniczenie nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Wnieś opłatę skarbową za wydanie decyzji o rozgraniczenie nieruchomości.
 4. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
 5. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości
 4. Oświadczenie wskazanego geodety, że podejmuje się wykonania czynności ustalenia przebiegu granic

Opłaty:

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:
Biuro Obsługi Klienta (pok. 101)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
 
Miejsce odbioru:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
drugie piętro
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu trzech miesięcy

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie przysługuje zażalenie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)