Jesteś tutaj

Wydanie/wymiana dowodu osobistego drogą elektroniczną

Wydanie/wymiana dowodu osobistego przez internet- dotyczy wyłącznie dzieci do 12 roku życia

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez 5 lat.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do 12. roku życia składa rodzic, opiekun lub kurator.

Do wniosku załącz:

Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, odmówimy Ci wydania dowodu.

Miejsce złożenia dokumentów

Internet

Gdy rozpoczniemy realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Sprawdzaj zawartość Twojej skrzynki. Gdy zajdzie konieczność uzupełnienia danych lub fotografia będzie nieprawidłowa - poinformujemy Cię o tym. Brak kontaktu i nieuzupełnienie braków skutkuje wydaniem decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, którą również przesyłamy przez ePUAP.

Opłaty

Dowód osobisty jest bezpłatny.           

Termin i sposób załatwienia

Na stronie www.obywatel.gov.pl możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

Na dowód czekasz maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowód osobisty, wnioskowany za pośrednictwem platformy ePUAP, możesz odebrać tylko w naszej lokalizacji przy ul. Młyńska 35, pokój nr 201 lub 203, I piętro.

Dowód odbiera odbiera rodzic, opiekun lub kurator przedkładając swój dowód osobisty. Dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy odbiorze.

Warstwa elektroniczna

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo odciski palców i certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Możesz to zrobić przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Podstawa prawna

  • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pok. 201 i 203.

POWIĄZANIA