Jesteś tutaj

Plan Miejscowy "Al. Kard Wyszyńskiego - Strefa "A" - jezioro Necko"

 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje,

o możliwości zapoznania się z raportem z przebiegu realizacji indywidualnego planu konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko” - Etap I, przeprowadzanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Poniżej znajduje się link do raportu:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/raport_z_przebieg...

 

 

 

Kolejne informacje wkrótce.


 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje,

o zakończeniu dnia 7 września 2020 roku I etapu konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”, przeprowadzanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz o możliwości zapoznania się z protokołami z przebiegu poszczególnych technik konsultacyjnych.

 

Poniżej znajdują się linki do protokołów z przebiegu poszczególnych technik konsultacyjnych:

Spacer badawczy:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/protokol_raport_spacer_badawczy.pdf

Debata publiczna:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/protokol_-_raport_z_przebiegu_iv_techniki_konsultacyjnej_w_formie_debaty_publicznej.pdf

Warsztat konsultacyjny:

protokół:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/protokol_warsztat.pdf

uwagi Grupy 1 na rysunku stanowiącym założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/warsztat_grupa1_mapa1.pdf

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/warsztat_grupa1_mapa2.pdf

uwagi Grupy 3 na rysunku stanowiącym założenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/warsztat_grupa3_mapa1_0.pdf

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/warsztat_grupa3_mapa2_0.pdf

Ankieta elektroniczna:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/protokol_ankieta_elektroniczna.pdf

W odrębnym protokole zamieszczone zostały wnioski/opinie/uwagi zgłoszone w ramach ankiety elektronicznej bądź w odrębnych pismach/formularzach:

https://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/protokol_-_raport_z_wnioskow_opinii_uwag_0.pdf

 

 

Kolejne informacje wkrótce.

 


 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

o zbliżającym się upływie terminu składania ankiet (E-konsultacje) w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

i ponownie zaprasza

do wzięcia udziału w ankiecie elektronicznej w ramach I etapu konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

 dostępnej pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1fTXYZfhliFefz3u5tg17kn_n5h_D2RqwsDEXlrNMJtE/edit

Ankiety dostępne są również w formie papierowej. Ankiety w formie papierowej można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

Termin składania ankiet w formie elektronicznej i papierowej upływa 7 września 2020 roku.

Dodatkowo na prośbę uczestników konsultacji udostępniona została możliwość składania wniosków, opinii na dodatkowym formularzu dostępnym pod adresem:

Wersja edytowalna: http://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/formularz_wnioskow_i_opinii_edytowalny.docx

Wersja pdf: http://urzad.augustow.pl/sites/default/files/articles/formularz_wnioskow_i_opinii_pdf.pdf

Wypełniony elektronicznie formularz lub jego skan należy przesłać na adres: konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl. Kwalifikowany podpis elektroniczny lub inne formy uwierzytelniania elektronicznego nie są wymagane.

Formularze dostępne są również w formie papierowej. Formularze w formie papierowej można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

Termin składania formularzy w wersji elektronicznej i papierowej upływa 7 września 2020 roku.

Kolejne informacje wkrótce.

 


 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

o zbliżających się spotkaniach w ramach konsultacji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

i ponownie zaprasza

do wzięcia udziału w  I etapie konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

 

I etap konsultacji trwa od 17 sierpnia  2020 r. do 7 września 2020 r.

 

Harmonogram i techniki konsultacji:

  • od 17 sierpnia do 7 września 2020 r. będzie można wypełnić ankietę (E-konsultacje) dotyczącą konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich  propozycji i uwag – szczegóły poniżej,
  • 24 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00 odbędzie się spacer badawczy z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego – szczegóły poniżej,
  • 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się debata publiczna z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego,
  • 26 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się warsztat konsultacyjny z wykorzystaniem map, z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego.

Jednocześnie z uwagi na dostępność wolnych miejsc przedłuża się możliwość zgłoszenia chęci udziału w spacerze badawczym do 24 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 oraz w  warsztacie konsultacyjnym do 25 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo:   konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie 87 643 42 17, 87 643 42 16 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego tzn. poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30. Liczba osób mogących wziąć udział spacerze badawczym i warsztacie konsultacyjnym jest ograniczona.

Wszelkie materiały będą dostępne dodatkowo w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. od 8:30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w sali konferencyjnej oraz bezterminowo na niniejszej stronie internetowej jako załączniki.

Kolejne informacje wkrótce.


BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w  I etapie konsultacji społecznych sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego

„Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”

I etap konsultacji trwa od 17 sierpnia  2020 r. do 7 września 2020 r.

 

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Harmonogram i techniki konsultacji:

  • od 17 sierpnia do 7 września 2020 r. będzie można wypełnić ankietę (E-konsultacje) dotyczącą konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich  propozycji i uwag, ankieta będzie dostępna na stronie internetowej https://urzad.augustow.pl/content/plan-miejscowy-al-kard-wyszynskiego-strefa-jezioro-necko  bądź w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 (w Biurze Obsługi Klienta) oraz podczas spotkań konsultacyjnych
  • 24 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00 odbędzie się spacer badawczy z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego, miejsce zbiórki pod Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów od strony parkingu (możliwy dowóz na miejsce zbiórki spod siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, wyjazd o godz. 16:40), liczba osób mogących wziąć udział w spacerze badawczym oraz liczba miejsc w autokarze jest ograniczona, chęć wzięcia udziału w spacerze oraz skorzystania z transportu prosimy zgłaszać  
    w terminie od 3 do 17 sierpnia 2020 r., mailowo:   konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie: 87 643 42 17,  87 643 42 16 w godz. 7:30 – 15:30
  • 25 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się debata publiczna z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego
  • 26 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00, na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie (wejście od ul. Sosnowej od strony parkingu), odbędzie się warsztat konsultacyjny z wykorzystaniem map, z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego i przedstawicieli Urzędu Miejskiego (materiały wstępne – mapy, będą dostępne od 17 do 21 sierpnia 2020 r. od 8:30 do 17:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w sali konferencyjnej oraz na stronie internetowej https://urzad.augustow.pl/content/plan-miejscowy-al-kard-wyszynskiego-strefa-jezioro-necko), liczba osób mogących wziąć udział w warsztacie konsultacyjnym jest ograniczona, chęć wzięcia udziału prosimy zgłaszać w terminie od 3 do 17 sierpnia 2020 r., mailowo:   konsultacje.planowanie@urzad.augustow.pl, bądź telefonicznie 87 643 42 17, 87 643 42 16 w godz. 7:30 – 15:30

Wiecej informacji wkrótce.


 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

informuje

GALERIA

LINKI