Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji
22/03/2018
W środę, 21 marca 2018 r. Burmistrz Augustowa ogłosił uzupełniający otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.
Umowa na rozbudowę i przebudowę budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2 b w Augustowie
22/03/2018
W czwartek, 22 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie podpisano umowę w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2 b w Augustowie. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2018 r.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
20/03/2018
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 roku o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej
14/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty na powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej
14/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.
Ankieta dotycząca zapotrzebowania na gaz ziemny w Augustowie
14/03/2018
Zapraszamy mieszkańców Augustowa do wypełnienia ankiety dotyczącej rozeznania zapotrzebowania na gaz ziemny w Augustowie. Wypełnione ankiety należy niezwłocznie przesłać do Zakładu Gazowniczego w Białymstoku (ul. Sosabowskiego 24, 15-128 Białystok) lub mailem na adres: kamil.rutkowski@psgaz.pl.