Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Kwiaty dla Marszałka Piłsudskiego
19/03/2019
Z okazji przypadających 19 marca imienin Józefa, kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli w imieniu władz samorządowych zastępca Burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz oraz Sekretarz miasta Sylwia Zajkowska. Wraz z przedstawicielami miejskiego samorządu pamięć Marszałka uczciła reprezentantka starszego pokolenia augustowian Pani Bożena Stankiewicz-Choroszucha.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert
19/03/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni, odbędzie się 20 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
15/03/2019
Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Augustowie składają wyrazy głębokiego współczucia Pani Krystynie Bręk z powodu śmierci Męża.
Spotkanie informacyjne - nabór wniosków do Działania 1.5 RPOWP
15/03/2019
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym naboru wniosków na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 RPOWP. Podczas spotkania omówione zostaną warunki wsparcia i zasady aplikowania o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 22 marca 2019 (piątek) w godz. 9.00 – 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
13/03/2019
Do 30 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020.
Twój dzielnicowy
10/03/2019
WYKAZ REJONÓW DZIELNICOWYCH W JEDNOSTKACH POLICJI NA TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO