Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

21/05/2018
Szczegółowy komunikat w zakresie wykreślania przedsiębiorców z uwagi na brak numeru PESEL we wpisie:
Zarządzenie Nr 1067/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16.05.2018
18/05/2018
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r.
Złote Gody
15/05/2018
We wtorek, 15 maja 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość Złotych Godów. W uroczystości wzięli udział Państwo Regina i Romuald Jatkowscy, którym towarzyszyli członkowie ich rodziny.
Debata o szansach i dylematach Augustowa w Warszawie
15/05/2018
W poniedziałek, 14 maja w Warszawie odbyła się debata Klubu Augustowian w Warszawie i Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Przyszłość Augustowa. Szanse i dylematy”. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Chodkiewicz.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
14/05/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch, złożoną przez Towarzystwo Młodego Krechowiaka.
12/05/2018
W czwartek, 10 maja burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z pracownikami i uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. W trakcie spotkania poruszono kwestie bieżącej działalności placówki.