Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni
23/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2018 roku w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.
21/04/2018
W piątek, 20 kwietnia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik i przedstawiciele Komitetu Budowy Ulic Ustronie i Pagórek podpisali umowę na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami powstaną kolejne miejskie ulice. 
16/04/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się oferty realizacji zadań publicznych.
Komitet Rewitalizacji
13/04/2018
W piątek, 13 kwietnia Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik powołał Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa.
Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
13/04/2018
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Piłkarska Wiosna w Augustowie, złożoną przez Augustowski Klub Sportowy "Sparta" Augustów.
Wielkanocne spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie
13/04/2018
W czwartek, 12 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie odbyło się "Śniadanie Wielkanocne". W spotkaniu uczestniczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.