Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Złote Gody
29/01/2019
Dnia 29 stycznia 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat.
29/01/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: a) turystyki, krajoznawstwa i promocji,  b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 roku
28/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie: 1. działalności na rzecz osób starszych, 2. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
21/01/2019
W dniach 19-20 stycznia 2019 r. odbył się VI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Augustów- Uroczysko „Powstańce”- Monkinie. Organizatorem marszu jest Polska Organizacja Wojskowa. Wydarzenie patronatem honorowym objął burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.  
21/01/2019
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta przesyłamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i radości oraz słowa uznania za okazywane wsparcie, troskę i serce. Życzymy długich lat życia w zdrowiu, uśmiechu na twarzy oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.
21/01/2019
Wzorem ubiegłych lat, w połowie stycznia przedstawiciele augustowskich środowisk spotykali się na Miejskim Spotkaniu Opłatkowym. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do wspólnej modlitwy, przełamania się opłatkiem oraz złożenia sobie noworocznych życzeń. Tegoroczne spotkanie samorządowców odbyło się w środę, 19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4.