Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

30/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza na Ferie dla dzieci z profilaktyką!   Ferie zimowe z profilaktyką - rozrywka i nauka dla całej rodziny ! Przypominamy i zapraszamy ! 1, 2 i 3 lutego 2019 r.
Przekaż 1% podatku na augustowskie organizacje pożytku publicznego!
30/01/2019
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Augustowa, by wspierać swoim 1% augustowskie organizacje pożytku publicznego, które działają na rzecz miasta i jego mieszkańców.
Złote Gody
29/01/2019
Dnia 29 stycznia 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat.
29/01/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: a) turystyki, krajoznawstwa i promocji,  b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 roku
28/01/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie: 1. działalności na rzecz osób starszych, 2. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
21/01/2019
W dniach 19-20 stycznia 2019 r. odbył się VI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Augustów- Uroczysko „Powstańce”- Monkinie. Organizatorem marszu jest Polska Organizacja Wojskowa. Wydarzenie patronatem honorowym objął burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.