Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 20 lutego 2019 roku
21/02/2019
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób starszych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
19/02/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie: działalności na rzecz osób starszych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - odbędzie się 20 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Otwarty konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych
19/02/2019
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Nasz urząd wspiera wojewódzką akcję identyfikacji producentów  Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego
11/02/2019
Informujemy, że ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Jeśli jesteś aktywnym rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta, producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców lub wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę.
01/02/2019
Burmistrz Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 51/19  z dnia 1 lutego 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu a) turystyki, krajoznawstwa i promocji, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu.
01/02/2019
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu a) turystyki, krajoznawstwa i promocji, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, d) promocji wolontariatu.