Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2020 r. z zakresu: działalności na rzecz osób starszych, promocji wolontariatu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych odbędzie się w piątek, 14 lutego 2020 roku:

o godzinie 9.00 - działalność na rzecz osób starszych;

o godzinie 10.00 – promocja wolontariatu;

o godzinie 11.00 – ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

o godzinie 12.00 – ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Działalność komisji konkursowej jest jawna - posiedzeniu komisji mogą przyglądać się zainteresowani mieszkańcy Augustowa.