Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

16/07/2024
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać (w terminie od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, Biuro Obsługi Mieszkańca pok. Nr 1 w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12/07/2024
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 04.07.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3220/2 o pow.
10/07/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego 1, oznaczonej nr geodez. 5030 o pow. 552 m2    
10/07/2024
Przypominamy, że w poniedziałek 15 lipca 2024r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2024r.
05/07/2024
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 05.07.2024 r. do 26.07.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży.