Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

29/12/2022
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
29/12/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuz z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 30 grudnia 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.
nabór wniosków o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury
29/12/2022
W terminie do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium i nagród Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
29/12/2022
Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022r. Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.  
21/12/2022
Tani węgiel trafił już do Augustowa. Pierwsze 35 rodzin odebrało swoje zamówienie z MPEC „GIGA”. Zgodnie z kolejnością złożonych wniosków sukcesywnie zapraszamy po węgiel kolejne osoby. Spółka Węglokoks, z którą miasto podpisało umowę, systematycznie realizuje 25-tonowe dostawy. Wniosek o zakup w sumie ponad 660 ton taniego węgla złożyło dotychczas 460 mieszkańców naszego miasta.  
21/12/2022
Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium i nagród zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników wysokich wyników w roku 2022.