Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

31/08/2022
Sierpień obfituje w ciekawe wydarzenia, które odbywać się będą w różnych częściach miasta. Oto przegląd imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych w Augustowie! Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Was w tym miesiącu!
30/08/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 7 września 2022 roku o godzinie 10.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
30/08/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu - odbędzie się 7 września 2022 roku o godzinie 9.30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
30/08/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - odbędzie się 7 września 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
29/08/2022
Zarządzenie Nr 282/2022 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2023.  
24/08/2022
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 19.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) LIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079).