Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych
16/04/2021
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - wypoczynek letni
16/04/2021
Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Augustów w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - wypoczynek letni.
Nabór na stanowisko Administratora Nieruchomości.
16/04/2021
Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, ogłasza nabór na stanowisko Administratora Nieruchomości.
15/04/2021
Lista grantobiorców w ramach projektu „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa”- stan na dzień 14.04.2021 r.
15/04/2021
Burmistrz Miasta Augustowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej