Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

25/06/2024
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 25.06.2024 r. do 16.07.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę na okres 3 lat.  
25/06/2024
Pierwszy z czterech nowych miejskich autobusów podziwiamy na ulicach miasta już od marca. Teraz dołączyły do niego trzy kolejne. Mieszkańcy korzystają już z nowoczesnych, cichych i przyjaznych dla środowiska pojazdów. Wygodnym i bezpiecznym transportem publicznym każdy augustowianin może cieszyć za darmo - wystarczy, ze posiada Twoją Augustowską Kartę.
24/06/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65. 
24/06/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.
24/06/2024
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.