Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

09/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę.  
08/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.  
08/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu promocji wolontariatu. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.  
08/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
07/09/2022
Masz ciekawy pomysł i chcesz, by Augustów był jeszcze piękniejszy? Do 2 października czekamy na Wasze zgłoszenia w Budżecie Obywatelskim. Razem zdecydujmy, jak będzie wyglądało nasze miasto.
06/09/2022
Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"