Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

03/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 03.01.2023 r. r. do 24.01.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  
03/01/2023
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie informuje o zasadach ochrony drobiu przed grypą ptaków.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
02/01/2023
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
02/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Augustów w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.  
02/01/2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki zlokalizowanym n/j Necko.
Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.
31/12/2022
Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.