Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

28/07/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów  
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
28/07/2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspi
28/07/2022
Zmiana otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie promocji wolontariatu.
28/07/2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie promocji wolontariatu.