Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

26/01/2024
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym -  odbędzie się
26/01/2024
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
25/01/2024
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Pani Marcie Sianko pracownikowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji. 
25/01/2024
Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 17.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodez. 3254, położonej w Augustowie, obręb 2, przy ul.
25/01/2024
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Miasto Augustów o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 31 marca 2024 r.
23/01/2024
Przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz lokalnych spotkali się na Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym. Obecnością zaszczycił nas także Ksiądz Biskup Dariusz Zalewski, a wieczór urozmaiciły występy dwóch zespołów kierowanych przez Panią Martę Kaczan oraz Panią Katarzynę Nikolopoulou.