Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

17/01/2024
Burmistrz Miasta Augustowa  podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 r.
16/01/2024
Decyzją Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawsze książki poetyckie wydane w roku 2022 augustowianin Erazm Stefanowski został uhonorowany wyróżnieniem za tom „Za grosz świętości”. Książka została wydana przez „Fundację Słowo i Obraz”, dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach programu „Tarcza dla literatów”. Tom w 2023 roku został uhonorowany także Nagrodą Burmistrza Miasta Augustowa, Nagrodą Poetycką im. K. I. Gałczyńskiego za najlepszy tom roku - Orfeusz Mazurski oraz Nagrodą Poetycką Orfeusz Czytelników.  
15/01/2024
Gmina Miasto Augustów, w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ogłasza nabór dodatkowy w projekcie na 1 używany laptop. W związku z rozwiązaniem umowy darowizny przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia w okresie zachowania trwałości projektu zostanie wyłoniony nowy Ostateczny Odbiorca Wsparcia.  
15/01/2024
Bezpańskie zwierzęta z terenu Augustowa będą dalej otrzymywały najlepszą pomoc. Powierzyliśmy opiekę sprawdzonym partnerom: Schronisku „Sonieczkowo” oraz „Augustowskiemu Stowarzyszeniu Opieki Nad Zwierzętami „Kudłacz”. Organizacje od lat działają na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Augustowie i są tworzone przez profesjonalistów, którzy z empatią zajmują się zwierzętami.  
na białym tle logo programu AIRgustów
12/01/2024
Jesteś właścicielem nieruchomości w Augustowie? Planujesz wymianę pieca? Skorzystaj z miejskiego programu Airgustów. Możesz otrzymać do 7 tysięcy złotych wsparcia. Wnioski o udzielanie dotacji można składać od 1 lutego 2024 r. do 29 listopada 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
11/01/2024
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.