Jesteś tutaj

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Estończycy w Augustowie
20/05/2016
W piątek, 20 maja w Augustowie wizytę złożyła 20-osobowa delegacja z estońskiego miasta Põlva na czele z burmistrzem Georg'iem Polisaar'em. Estończycy spotkali się z burmistrzem Augustowa Wojciechem Walulikiem, wizytowali miejskie szkoły i obiekty sportowe, jak również podziwiali piękno i bogactwo przyrodnicze ziemi augustowskiej.
Zarząd Województwa podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką_ Fot. Wrota Podlasia
19/05/2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, których Augustów jest członkiem, podpisały umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego, które łącznie opiewają na kwotę ponad 5 mln euro, czyli ponad 20 mln złotych.
Logo PO IR
19/05/2016
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które poszukują finansowego wsparcia na promocję swojej firmy i wytwarzanych w niej produktów, mogą ubiegać się o finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR) w ramach działania „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów
09/05/2016
W Augustowie zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów".
Boisko orlik
06/05/2016
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie została ujęta na liście podstawowej do dofinansowania w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Dotacja w wysokości 420 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi około 30% planowanych kosztów inwestycji.
08/04/2016
Ruszył pierwszy nabór wniosków do Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, którego celem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów objętych programem. Wnioski można składać do 9 czerwca br. do godz. 16.00.