Jesteś tutaj

Samorząd Augustów otrzymał 3 dotacje na termomodernizacje budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W środę, 24 maja br. Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Samorząd Augustów uzyskał dofinansowanie na 3 na poszczególne projekty:

·         termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie, gdzie ogólna wartość projektu wynosi 3 677 993,72 zł, a kwota dofinansowania: 2 202 605,52 zł;

·         termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie, gdzie ogólna wartość projektu wynosi 1 668 000,00 zł, a kwota dofinansowania: 944 424,02 zł;

·         termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie, gdzie ogólna wartość projektu wynosi 1 562 000,01 zł, a kwota dofinansowania: 744 617,24 zł.

Kompleksowa termomodernizacja budynków jest kosztowna. Dzięki środkom unijnym przeprowadzone  zostaną zaplanowane remonty budynków, które mają znacząco poprawić ich efektywność energetyczną. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co wpłynie na redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Te inwestycje także przyniosą realne oszczędności w utrzymaniu istniejącej infrastruktury.

Projekty zostaną dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.