Jesteś tutaj

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

26/08/2016
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podlaskim zapraszają na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami Europejskimi dla przedsiębiorców”.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach RPOWP 2014- 2020.
18/08/2016
W ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie od 60 % (średnie) do 70% (mikro i małe) kosztów kwalifikowanych projektów.
11/07/2016
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich wraz z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
01/07/2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od 4 lipca 2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT.
24/06/2016
Od 25 lipca do 23 sierpnia 2016 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym.
24/06/2016
Przedstawiciele Miasta Augustów uczestniczyli w seminarium „System obsługi inwestora”, które zorganizowane zostało przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. w Ełku.