Jesteś tutaj

Szkolenie MIASTO I GMINA AUGUSTÓW

W związku z ogłoszonym w dniu 24.04.2017 r. naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów do udziału w szkoleniu MIASTO I GMINA AUGUSTÓW 16.05.2017 r. (wtorek) - godz. 13.00 Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać informacje o głównych celach LSR, zasadach przyznawania dofinansowania, dokumentach niezbędnych w procesie aplikowania, trybie oraz procedurze naboru wniosków. Szkolenia prowadzić będą pracownicy Biura LGR.
Zapraszamy mieszkańców, osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, rybaków, osoby z grup defaworyzowanych, członków Lokalnej Grupy Rybackiej.

Więcej informacji: tel. 87 565 61 98, www.lgr-pojezierze.eu

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon szkolenie_lgr_augustow_16-05-2017.pdf226.58 KB